slöjdsal projektering

Från idé till verklighet


Vid byggnation av slöjdsalar är det ofta många olika parter inblandade, kommuner, arkitekter, inköpare, byggherrar, projektledare, underentreprenörer, skolledare med flera. Det kan ofta bli rörigt och uppstå kostsamma missförstånd när för många är iblandade. Det är därför viktigt att man har en stabil grund att stå på och att slöjdsalen är välplanerad redan på projekteringsstadiet med allt i från säkerhetsföreskrifter, eldragning och valet av maskiner.


Vi kan tillhandahålla projektering, oavsett i vilken fas av byggnationen som vi blir inkopplade. Vi föredrar dock Nyckelfärdiga lösningar där vi utför hela byggnationen från planering till färdig sal, ni behöver alltså bara en kontakt, vi sköter all samordning.