Säkerhetsbesiktning av slöjdsal

  • 190 punkter
  • Maskinsäkerhet/skydd
  • Elsäkerhet
  • Servicebehov
  • Allmän säkerhet i salen
  • Arbetsmiljö


Säkerheten kommer alltid först!


I en slöjdsal finns många farliga maskiner om de används på fel sätt eller av obehöriga. Detta i kombination med en tyvärr allt för ofta dålig säkerhet i salen kan sluta riktigt olyckligt. När gjorde ni en säkerhetsbesiktning senast?


Många slöjdsalar har sett likadana ut sen de byggdes för upp emot 50år sedan.

I många fall innebär det att även säkerheten är föråldrad eller helt saknas, tex. maskinskydd, elsäkerhet och varningsskyltar.


För ett antal år sedan säkerhetsbesiktigade vi ca 100 slöjdsalar i Östergötland. Mer än hälften uppfyllde inte dagens säkerhetskrav vilket krävde direkta åtgärder. Några brister var så pass allvarliga att salarna fick tas ur bruk tills det att bristerna var åtgärdade.


Vi utför säkerhetsbesiktning samt åtgärdar säkerhetsbrister i trä- och metallslöjdssalar.

Kontakta oss


Skiffervägen 10

58563 LINGHEM

Email: info@traochmiljo.se

Telefon: 010-207 44 04

Senaste nytt


Egentillverkade slipklossar, läs mer

        Maj 11, 2020


Laserskärare från Indukta, läs mer

Mars 19, 2019

Copyright @ All Rights Reserved