Kontakta oss så kan vi ta fram ett serviceupplägg som passar just ert individuella behov. Nedan följer några av de vanligaste servicepaketen som vi brukar erbjuda.

Service utan kö - Trä & Miljö


Vi utför service och erbjuder serviceavtal på samtliga maskiner man kan återfinna i en slöjdsal. Service är viktigt för att undvika kostsamma reparationer och arbetsplatsolyckor som en följd av haverier. Även om alla maskiner i en slöjdsal kräver service så är framförallt spånsug och luftrenare extra viktigt att kontinuerligt serva och underhålla, något som vi är specialiserade på.


Vi servar alla spånsugsfabrikat men är specialiserade på Centab, Mecanova, Scandab och ÅSS. I vårt serviceavtal ingår en tillsynsservice varje termin för att säkerställa funktion och undvika driftstörningar och brandrisk.


Luftrening i både textil- och träslöjdssalar är kanske det viktigaste verktyget för att långsiktigt motverka arbetsmiljöproblem. Beroende på belastning bör service och filterbyte ske kontinuerligt med ungefär 12månders intervall. Vi servar de flesta luftrenarfabrikat tex. ÅSS maxivent, Renair, Eurus air design men framförallt Cair.

Färdiga servicepaket

Spånsugsservice

Kontroll av:

 • Rörsystem
 • Skarvar/läckage
 • Klaffventiler
 • Maskinspjäll
 • Elskåp
 • Fläktenhet/drivremmar
 • Rensfunktion/skakmotor
 • Nivåvakt
 • Säckvagnstätning/lyftkolv
 • Filter
 • Luftrenare

1780:- exkl. moms

Komplett slöjdsalsservice

Komplett service av din slöjdsal, för exakt specifikation läs övriga servicealternativ


 • Spånsugsservice
 • Säkerhetsbesiktning


4455:- exkl. moms

Just nu 2975:- exkl. moms

Säkerhetsbesiktning

består av:

 • 190 punkter
 • Maskinsäkerhet/skydd
 • Elsäkerhet
 • Servicebehov
 • Allmän säkerhet i salen
 • Arbetsmiljö

2975:- exkl. moms

Just nu 1975:- exkl. moms

Damm - farligare än du tror


Genom kontinuerlig service bibehåller du en bra arbetsmiljö och minskar risken för astma, allergi och kol.

Både damm från textil- och träslöjd är hälsoskadligt

De stora partiklarna kan du enkelt dammsuga upp men det allra finaste dammet, som också är det mest hälsoskadliga, behövs det luftrenare för att bli av med

Textila fibrer innehåller utöver små dammpartiklar även farliga färgämnen, kemikalier och tillsatser

Visste du att bakterier och virus, likt parasiter, ofta färdas på damm och andra små partiklar i luften för att transportera sig