- Allt för din slöjdsal -

Trä och Miljö AB är ett andra generationens familjeföretag med fokus på kvalité och service.


Grunden för företaget lades i slutet av 80-talet då vi arbetade med konsultation av arbetsmiljö i grundskolans trä- och metallslöjdsalar.


Vi har sedan dess expanderat och är idag Sverigeledande inom service, säkerhet och projektering av slöjdsalar. Vi erbjuder även den senaste tekniken inom luftrening i skolor, industrier och offentliga miljöer.