Ren luft har inga bieffekter

Partiklar i luften blir ett allt större problem världen över, men vi har lösningen!


Vi människor är beroende av att andas frisk och partikelfri luft för att må bra. Tyvärr är det många arbetsplatser och även hem som inte kan leva upp till de kraven. Värst utsatt är de som arbetar i dammiga miljöer, eller de som arbetar där det befinner sig flera människor på en koncentrerad yta, tex. industrier, kontorslandskap, skolor, restauranger och liknande.


All verksamhet som pågår i en lokal alstrar för ögat osynliga luftburna partiklar. Det behövs inte mycket damm i vår inandningsluft för att man ska drabbas av hälsoproblem. Maskiner och annan utrustning mår inte heller bra av damm. Det är oftast mycket kostsamt att med hjälp av ventilationsluften hålla partikelhalten på en önskad nivå. Luftrenare som komplement till ventilationssystem är lösningen!

Varför ska man köpa luftrenare?


Det finns många fördelar med att köpa luftrenare, nedan följer några av de viktigaste enligt oss.


Bättre arbetsmiljö!

Ren luft ger lägre sjukfrånvaro och en mer välmående arbetsplats. Med mindre partiklar i luften minskar även behovet för städning av lokal och utrustning/varor.

-Friskare personal

-Mindre städbehov

-Färre driftsstörningar

Spara pengar & miljö

Utöver insparade pengar från sjukfrånvaro och driftstopp hjälper även våra luftrenare till att hålla uppvärmningskostnaderna nere. De takmonterade luftrenarna hjälper till att utjämna temperaturskillnader i lokalen. Luftrenarna i sig är med hjälp av den patenterade filtertekniken så pass energisnåla att de inte drar mer energi än en vanlig glödlampa.

Låg servicekostnad & miljöpåverkan

Vanligtvis när man ska byta mekaniska filter till ventilationsaggregat eller luftrenare är detta ganska kostsamt och filtren har både vid tillverkning och vid deponering hög miljöpåverkan. Tack vare den unika filtertekniken i våra luftrenare kan både priset och miljöpåverkan hållas nere.

Kontakta oss


Skiffervägen 10

58563 LINGHEM

Email: info@traochmiljo.se

Telefon: 010-207 44 04

Senaste nytt


Höstkampanj - Sjöbergs, läs mer

        Oktober 14, 2020Egentillverkade slipklossar, läs mer

        Maj 11, 2020Copyright @ All Rights Reserved